Tin Thực Phẩm

Hạt Mắc Khén - Gia Vị Vùng Tây Bắc

Hạt Mắc Khén - Gia Vị Vùng Tây Bắc

22-05-2016 | 2164

Mắc khén đứng đầu trong các loại gia vị của đồng bào dân tộc miền núi. Mắc có nghĩa là quả, còn Khén là một loại cây thân gỗ lớn mọc trong rừng đại ngàn.

 
Scroll